Céljaink

A PBN, mint regionális gazdaságfejlesztő szervezet, alapítása óta törekszik a Nyugat-Magyarországon működő mikro-, kis-, és középvállalkozások gazdasági szerepvállalásának erősítésére. Partnere kíván lenni a régióba befektetési céllal érkező cégeknek. Szoros együttműködést ápol a regionális gazdasági és munkaügyi intézményekkel.

Szervezetünk feladatának tekinti az alapítók – elsősorban a klaszterek és ipari parkok – lehetőségeinek feltérképezését, működésük kereteinek erősítését. Egyesületünk nemzetközi kapcsolatrendszere révén segíti a bevált külföldi gyakorlatok hazai alkalmazását. Támogatja a hazai sikertörténetek kommunikálását nemzetközi fórumokon.

A PBN a nemzetközi kapcsolatok erősítésével és a nemzetközi gyakorlatok elemzésével, valamint alkalmazásával kívánja Nyugat-Magyarország gazdaságát segíteni. Szervezetünk jelenleg 16 nemzetközi projektben dolgozik európai intézményekkel, kutatóközpontokkal és gazdaságfejlesztő szervezetekkel.

  • együttműködés
  • kapcsolatépítés
  • gazdaságfejlesztés
  • tapasztalatátadás
  • értékteremtés

Barta Balázs

ügyvezető